Ga naar de inhoud

Het consult

Voor de duidelijk moeten we twee typen consult onderscheiden. Het eerste consult en het vervolgconsult

Het eerste consult
Het eerste consult is op de eerste plaats bedoeld als kennismaking. U wilt mogelijk meer weten over mij en ik wil graag meer weten over u (of over uw kind) om er achter te komen hoe ik u (of uw kind) het beste zou kunnen helpen. U mag van mij verwachten dat ik u informeer over de mogelijkheden van een behandeling en een prognose over het beloop ervan. Behalve het instellen van een behandeling met homeopathische geneesmiddelen, al of niet in combinatie met reguliere medicatie, kunnen ook adviezen over voeding,  leefwijze, e.d. tijdens het eerste consult aan de orde komen.

Voor het eerste consult plannen we een half uur in. Als meer tijd nodig zou blijken kan dat uitlopen tot een uur.
Het tarief voor het eerste consult is 100,00 euro

Het vervolgconsult
In het vervolgconsulten beoordelen en bespreken we het resultaat van de ingestelde therapie. We stellen die bij, of vullen die aan, indien nodig.
Het tarief voor het vervolgconsult is 80,00 euro   
  
Vergoeding door uw verzekering
Als u een aanvullende verzekering hebt en ‘alternatieve geneeswijzen’ zit in uw pakket wordt het consult door de zorgverzekeraar vergoed. De hoogte van de vergoeding wisselt per verzekeraar en per afgesloten (aanvullend) pakket.
Terug naar de inhoud